Lausar stöður í Búsetukjarnanum í Klapparhlíð

09/10/2017

Búsetukjarninn í Klapparhlíð veitir fötluðu fólki þjónustu. Búsetukjarnar heyra undir fjölskyldusvið Mosfellsbæjar. Helstu verkefni okkar sem vinna í búsetukjarnanum í Klapparhlíð eru að veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs og að stuðla að öruggu og ánægjulegu umhverfi með því að þekkja vel þeirra hagi. Unnið er eftir hugmyndafræðinni um þjónandi leiðsögn, þjónustuáætlunum og öðrum verklagsreglum til að stuðla að framþróun í starfi.

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

AUGLÝST ER Í STÖÐU STUÐNINGSFULLTRÚA.
Um 30% tímabundna ráðningu er að ræða. Unnið er á morgun-, kvöld og helgarvöktum.

Menntunar- og hæfnikröfur:

  • Jákvæðni og vilji til að læra nýja hluti
  • Aldursskilyrði 20 ára
  • Framúrskarandi samskiptahæfileikar skilyrði
  • Góð alhliða tölvukunnátta er skilyrði
  • Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi 
  • Skilyrði um hreint sakavottorð

 

Umsóknarfrestur er til og með 23. október 2017.


Umsóknir um starfið skal senda á netfangið inga@mos.is. Allar nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Klapparhlíðar Ingveldur Björgvinsdóttir í síma 554-3455. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja um starfið.

Til baka