Leikskólinn Hlaðhamrar

09/10/2017

Leikskólinn Hlaðhamrar í Mosfellsbæ leitar að leikskólakennara/starfsmanni.

Hlaðhamrar er um 80 barna leikskóli, sem skipt er í 4 deildir. Leikskólinn vinnur í anda „Reggio“ stefnunnar en sú stefna leggur áherslu á gæði í samskiptum og skapandi starf. Fjölbreytt og skemmtilegt starf er unnið með börnunum í fallegu umhverfi leikskólans í nálægð við náttúruna.

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Menntunar- og hæfnikröfur:
  • Leikskólakennaramenntun eða önnur háskólamenntun er æskileg fyrir leikskólakennara
  • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum er æskileg
  • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður er skilyrði
  • Starfið krefst mikillar færni í samskiptum
  • Sjálfstæði, lausnamiðuð hugsun og skipulögð vinnubrögð eru æskileg
  • Jákvæðni og góð hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 23. október 2017. 

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið hlad@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sveinbjörg Davíðsdóttir leikskólastjóri eða Birna María aðstoðarleikskólastjóri í síma 566-6351 eða 661-9581. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Til baka