Framtíðarsýn og áherslur Mosfellsbæjar

18/01/2018
Að veita þjónustu sem mætir þörfum, vera til staðar fyrir fólk og þróa samfélagið í rétta átt eru leiðarstefin í stefnu og framtíðarsýn Mosfellsbæjar sem bæjarráð samþykkti á síðasta ári.

Sjá: Stefnumótun Mosfellsbæjar 2017

Stefnan er afrakstur vinnu starfsmanna og kjörinna fulltrúa sem stóð yfir frá vori og skiptist stefnan í þrjá áhersluflokka og níu áherslur sem munu móta og stýra starfsemi Mosfellsbæjar til næstu ára.

Mosfellsbær var fyrst sveitarfélaga hérlendis til þess að marka sér heildstæða stefnu um það hvernig starfsmenn leysa sín verkefni í þágu íbúa og hvernig þeir styðja kjörna fulltrúa við að koma stefnu málaflokka í framkvæmd. 

Snjöll, meðvituð og sjálfbær
Áhersluflokkarnir í stefnu Mosfellsbæjar eru rétt þjónusta, flott fólk og stolt samfélag. Undir þessum flokkum eru settar fram níu áherslur. Mosfellsbær vill vera persónulegur, skilvirkur og snjall. Einnig samstarfsfús, framsækinn og meðvitaður. Loks vill bærinn vera eftirsóttur, heilbrigður og sjálfbær.


Mosfellsbær mun nýta snjallar lausnir og spara íbúum sporin með eflingu rafrænnar þjónustu, auka þannig aðgengi að þjónustunni og hafa um leið jákvæð umhverfisleg áhrif vegna minni ferðalaga. Mosfellsbær telur mikilvægt að vera til fyrirmyndar varðandi rekstur og þróun starfseminnar og að sveitarfélagið sé rekið af ábyrgð fyrir komandi kynslóðir. Með því að vera sjálfbær leggur bærinn þá áherslu að láta umhverfið sig varða, sinna málaflokknum af kostgæfni og tryggja að nálægð við náttúruperlur sé nýtt samfélaginu til góðs. Loks var lögð sú áhersla í stefnunni á að vöxtur sveitarfélagsins hafi jákvæð áhrif á þjónustu og þjónustustig og að það sé sameiginlegt verkefni íbúa, kjörinna fulltrúa og starfsfólks að svo verði.Til baka