Okkar Mosó


Almenn kynning á verkefninu

Okkar Mosó er samráðsverkefni íbúa og bæjarins um forgangsröðun og úthlutun fjármagns til smærri nýframkvæmda- og viðhaldsverkefna í Mosfellsbæ. Verkefnið hefst í janúar 2017 og stendur fram í maí 2017. Hugmyndasöfnuninni er lokið og nú stendur yfir úrvinnsla vegna rafænnar kosningar. Kosning hefst 30. mars næstkomandi. 

Smelltu hér til að skoða hugmyndir!

Verkefnið byggir á hugmyndum um umræðulýðræði, þátttökulýðræði, þátttökufjárhagsáætlunargerð - að virkja almenning til þátttöku í lýðræðislegri umræðu og ákvarðanatöku, umfram það sem gerist í hefðbundnu fulltrúalýðræði. Byggt er á reynslu annarra borga og bæja hérlendis og erlendis þar sem þátttökufjárhagsáætlunargerð hefur verið reynd og jafnframt leitað í smiðju sérfræðinga.

Gert er ráð fyrir 25 milljónum króna til verkefnisins. Mosfellsbær verður allur eitt svæði í hugmyndasöfnun og kosningu. Við úrvinnslu hugmynda verður leitast við að tryggja að verkefni sem kosið verður um séu landfræðilega dreifð innan sveitarfélagsins.

Verkáætlun og tímasetningar

Verkefnið í heild er í fjórum fösum. Hugmyndasöfnun; umræða um hugmyndir og úrvinnsla; kosningar og framkvæmd.


Helstu tímasetningar eru eftirfarandi:

 • Hugmyndasöfnun í tvær vikur 1. – 14. febrúar 2017
 • Hugmyndir metnar af sérfræðingum á umhverfissviði Mosfellsbæjar, lagt mat á kostnað við hönnun og framkvæmd. 
 • Stillt upp allt að 20 verkefnum til kosninga. 
 • Rafræn kosning um verkefni til framkvæmda - 30. mars – 10. apríl 2017.
 • Undirbúningur útboðs. Verkhönnun verkefna og gerð útboðsgagna.
 • Framkvæmdir frá maí til október 2017

Hugmyndasöfnun 1. – 14. febrúar 2017

Óskað er eftir snjöllum hugmyndum frá íbúum um smærri nýframkvæmda- og viðhaldsverkefni í Mosfellsbæ til að kjósa um í íbúakosningu. Hugmyndin verður að falla að stefnu bæjarins og getur ekki verið háð samráði eða samningaviðræðum við aðrar stofnanir eða sveitarfélag.

 

Hugmyndir geta t.d. varðað:

 • Umhverfið almennt og möguleika til útivistar og samveru, s.s. bekkir, gróður, útilistaverk, fegrun.
 • Bætta lýðheilsu þ.e. aðstöðu til leikja eða afþreyingar, s.s. að bæta leiksvæði og endurnýja leiktæki.
 • Vistvænar samöngur þ.e. betri aðstöðu til göngu, hjólreiða og notkun almenningssamganga, s.s. stígatengingar, lýsingu, lagfæringu gönguleiða.

Verkefnin þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að komast í kosningu: 

 • Nýtist hverfi eða íbúum bæjarins í heild.
 • Vera til fjárfestinga en ekki rekstrar.
 • Vera framkvæmanleg án mjög flókins undirbúnings. 
 • Varða umhverfi á bæjarlandi en ekki á landi í einkaeigu.
 • Líftími fjárfestingar skal vera að lágmarki fimm ár.
 • Falla að skipulagi Mosfellsbæjar og stefnu, sé í verkahring sveitarfélagsins og á landi í eigu þess.

Hugmyndin þarf að vera framkvæmanleg, skýr og lýsandi, þannig að aðrir eigi auðvelt með átta sig á því sem um er að ræða. Koma þarf fram um hvað verkefnið snýst og hvar nákvæm staðsetning er. Greinargóð lýsing auðveldar mat og því hvort hún nái athygli annarra íbúa ef hún kemst í kosningu. Fagteymi umhverfissviðs tekur við hugmyndunum og metur hvort hægt sé að ráðast í framkvæmdina á vettvangi kosningarinnar.Starfsmenn geta óskað eftir nánari skýringum um hverja hugmynd. 

Þegar hugmynd er sett inn á samráðsvefinn https://okkar-moso.betraisland.is þarf fyrst að skrá sig á vefinn og huga að því að heiti hugmyndar, staðsetning og lýsing sé skýr. Með sama hætti er hægt að bæta við rökstuðningi hugmyndar. Öllum stendur til boða að nota almenningstölvur á Bókasafni Mosfellsbæjar.

Forgangsröðun hugmynda á vef.

Íbúar kynna sér á vefnum hugmyndir annarra, rökræða þær og gefa þeim vægi sitt. Allar hugmyndir og rökstuðningur úr ferlinu eru sett á samráðsvefinn til umræðu. Stuðningur við hugmynd á þessu stigi hefur áhrif á það hvort hún eigi möguleika á að komast áfram í kosningu þar sem fjármagni er úthlutað. Þó skal hafa í huga að jafnvel vinsælar hugmyndir geta verið slegnar út ef í ljós kemur að þær uppfylla ekki skilyrði um kostnað og framkvæmanleika. Mikilvægt er að hafa í huga að á þessu stigi er um undankeppni að ræða - stuðningur á samráðsvefnum er ekki endanlegt val. Það fer fram í rafrænni kosningu á sérstöku vefsvæði.

Mat fagteymis

Fagteymi starfsfólks á umhverfissviði Mosfellsbæjar byrjar að meta hugmyndir um leið og þær fara að berast á vefinn. Hugmyndirnar eru metnar út frá þeim leiðbeiningum sem gefnar eru í söfnun hugmynda.

Niðurstöðum fagteymis verður miðlað við hverja hugmynd á samráðsvefnum jafnóðum þannig að notendur viti ef hugmyndin kemur ekki til álita í óbreyttri mynd. Reynt verður að kalla eftir frekari lýsingu og aðlaga hugmynd í samvinnu við hugmyndahöfund og notendur vefsins.

Þær hugmyndir sem eru óframkvæmanlegar eða sprengja fjárhagsramma verkefnisins og sem ekki næst með góðu móti að aðlaga kröfunum í samtali fagteymis við hugmyndahöfunda, detta sjálfkrafa út og verða ekki í boði við kosningu. Þegar hugmyndir detta út með þessum hætti færast allar hugmyndir sem neðar eru upp um eitt sæti.

 

Kosning 30. mars - 10. apríl

Þegar verkefnum hefur verið stillt upp gefst íbúum Mosfellsbæjar kostur á að velja á milli allt að 20 verkefna. Hugmyndirnar geta orðið færri en 20 ef ekki berast nógu margar hugmyndir í öllu ferlinu og/eða ef ekki tekst að fella þær að þeim skilgreiningum um hugmyndir sem hér er kallað eftir.

Valið fer fram á sérstöku vefsvæði þar sem notandi auðkennir sig með öruggum hætti (með Íslykli eða rafrænum skilríkjum) og þar sem atkvæði er dulkóðað. Þannig er aldrei hægt að tengja atkvæði við einstaklinga. Þátttaka er opin öllum sem verða 16 ára á árinu 2017 og hafa lögheimili í Mosfellsbæ þegar kosningin fer fram.

Vakin er athygli á því að ekki er um að ræða íbúakosningu í skilningi 107. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 er tóku gildi 1. janúar 2012.

Framkvæmd verkefna

Verkefni verða hönnuð, boðin út og framkvæmd frá vori 2017 og fram á árið 2018 eftir umfangi verkefna. Gert er ráð fyrir að framkvæmdum verði lokið í síðasta lagi á vormánuðum 2018. Upplýsingum um framgang þeirra verður miðlað á vef Mosfellsbæjar. Leitast verður við að hafa samráð við hugmyndasmiði og íbúa um útfærslu verkefna - ekki síst í þeim tilfellum þegar aðlaga þarf hugmyndir að framkvæmdum.

Þeim hugmyndum sem ekki ná kosningu verður komið í ákveðinn farveg hjá Mosfellsbæ, t.d. sem ábendingum til fagnefnda eða sem innleggi í skipulagsumræðu.

 

Hvað ef ég get ekki notað samráðsvefinn?

Þeir sem ekki geta sett fram hugmyndir á samráðsvef, s.s. vegna fötlunar, býðst á meðan á hugmyndasöfnun stendur að senda hugmyndir sínar með tölvupósti á mos@mos.is eða með pósti stíluðum á Okkar Mosó, Bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ. Einnig er hægt að hafa samband við þjónustuver Mosfellsbæjar í síma 525 6700 og óska eftir aðstoð.