Fráveitugjöld - Gjaldskrá

28.12.2017 11:00
Nr.1318/2017     28. desember 2017

GJALDSKRÁ
fyrir fráveitugjald í Mosfellsbæ.


1. gr.


Af öllum húseignum í Mosfellsbæ skal greiða árlega fráveitugjald samkvæmt gjaldskrá þessari, sem skal varið til þess að standa straum af kostnaði við fráveitu sveitarfélagsins, sbr. 23. gr. sam­þykktar um fráveitu í Mosfellsbæ.

2. gr.

Álagningarstofn fráveitugjalds skal vera mat fasteigna þ.e. samanlagt fasteignamat húsa og lóða, samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001, með síðari breytingum. Fráveitugjald skal nema 0,125% af álagningarstofni.

Gjalddagar fráveitugjalds skulu vera þeir sömu og bæjarstjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu þess hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts.

3. gr.

Fráveitugjald greiðist af skráðum eiganda fasteignar og ber hann ábyrgð á greiðslu gjaldsins. Fráveitugjaldið má taka lögtaki og má gera lögtak í hinni skattskyldu eign án tillits til eigendaskipta. Nýtur fráveitugjaldið lögveðsréttar með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfarar­veði, sbr. 23. gr. í samþykkt um fráveitu í Mosfellsbæ.

4. gr.

Við álagningu árlegs fráveitugjalds getur bæjarstjórn með einfaldri samþykkt sinni nýtt sér heimild í 7. mgr. 15. gr. laga nr. 9/2009, um niðurfellingu eða lækkun til tekjulítilla elli- og örorku­lífeyris­þega.

5. gr.

Í þeim tilvikum sem Mosfellsbær nýtir heimild samkvæmt 20. gr. samþykkta um fráveitu sveitar­félagsins til að innheimta stofngjald skal það nema kr. 196.000 fyrir hvern 6″ heimæðarstút. Fyrir heimæðarstúta stærri en 6″ greiðast kr. 305.000 eða raunkostnaður veitunnar hverju sinni. Í þeim tilvikum þar sem lengd heimæðar frá stofnæð að lóðarmörkum fer yfir 10 metra skal inn­heimta raunkostnað hverju sinni. Óski húseigandi eftir færslu fráveituheimæðar að nýjum tengi­punkti greiðir hann útlagðan kostnað veitunnar.

6. gr.

Gjaldskrá þessi er samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar með vísan til samþykktar um fráveitu í Mosfellsbæ nr. 1014/2010 og 15. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna. Jafn­framt fellur brott gjaldskrá sama efnis nr. 1336/2015.


Mosfellsbæ, 28. desember 2017.

Jóhanna B. Hansen, framkvæmdastjóri umhverfissviðs.

Til baka