Fasteignagjöld og útsvar - Gjaldskrá

01.01.2018 00:01

Samþykkt á 706. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar þann 29. nóvember 2017.

Útsvar og fasteignagjöld

Útsvarsprósenta árið 2018 er 14,48 %
Samþykkt var á 706 fundi bæjarstjórnar 29.nóvember 2017 að útsvarshlutfall Mosfellsbæjar fyrir árið 2018 verði hámarksútsvar, þ.e. 14,48% af útsvarsstofni, að viðbættri hækkun sem kveðið verður á um í lögum um tekjustofna sveitarfélaga á grundvelli fyrirhugaðs samkomulags milli ríkis og sveitarfélaga um endurmat á yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga.

2018
Álagning fasteignagjalda byggir á gildandi fasteignamati allra fasteigna eins og það er í janúar ár hvert.

Álagning fasteignagjalda fer fram á vegum fjármáladeildar Mosfellsbæjar sem einnig hefur umsjón með leiðréttingum, reikningagerð og innheimtu.

              
Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis (A - skattflokkur)

Fasteignaskattur A
0,255%  af fasteignamati húss og lóðar
Vatnsgjald

0,084%  af fasteignamati húss og lóðar. Sjá gjaldskrá vatnsveitu.

Fráveitugjald 0,125%  af fasteignamati húss og lóðar. Sjá gjaldskrá fráveitugjalda.
Lóðarleiga A 0,340%  af fasteignamati lóðar
Sorphirðugjald kr. 28.000.-  

       

Fasteignagjöld stofnana (B - skattflokkur)

Fasteignaskattur B  1,320%  af fasteignamati húss og lóðar
Vatnsgjald 0,084%  af fasteignamati húss og lóðar. Sjá gjaldskrá vatnsveitu 
Fráveitugjald  0,125%  af fasteignamati húss og lóðar. Sjá gjaldskrá fráveitugjalda
Lóðarleiga B 1,100%  af fasteignamati lóðar

     
                  
Fasteignagjöld annars húsnæðis (C - skattflokkur)

Fasteignaskattur C   1,650%  af fasteignamati húss og lóðar.
Vatnsgjald 0,084%  af fasteignamati húss og lóðar. Sjá gjaldskrá vatnsveitu
Fráveitugjald  0,125%  af fasteignamati húss og lóðar. Sjá gjaldskrá fráveitugjalda
Lóðarleiga C  1,100%  af fasteignamati lóðar 

Yfirlit yfirgildandi gjaldskrár Mosfellsbæjar má finna á vefsíðunni www.mos.is

Gjalddagar fasteignagjalda eru níu, fimmtánda dag hvers mánaðar frá 15. janúar til og með 15. september.  Eindagi fasteignagjalda er þrjátíu dögum eftir gjalddaga og fellur allur skattur ársins í gjalddaga ef vanskil verða. Sé fjárhæð fasteignagjalda undir kr. 40.000 er gjalddagi þeirra 15. janúar með eindaga 14. febrúar.

Lög um tekjustofna sveitarfélaga

Reglugerð um fasteignaskatt

 

---- 

Þróun álagningarprósentu fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði í Mosfellsbæ

Yfirlit yfir gjaldskrár Mosfellsbæjar má finna á vefsíðunni www.mos.is

Núverandi og fyrri ár

Þróun álagningarprósentu fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði í Mosfellsbæ

Yfirlit yfir gjaldskrár Mosfellsbæjar má finna á vefsíðunni www.mos.is

Núverandi og fyrri ár

2018 2017
Fasteignaskattur A


0,225% 0,253%
Vatnsgjald


0,084% 0,095%
Fráveitugjald


0,125% 0,140%
Lóðarleiga


0,340% 0,340%

2016 2015 2014 2013 2012
Fasteignaskattur A 0,265%  0,265% 0,265% 0,265% 0,265%
Vatnsgjald 0,100%  0,100% 0,100% 0,100% 0,110%
Fráveitugjald 0,140%  0,140% 0,140% 0,140% 0,130%
Lóðarleiga 0,340%  0,340% 0,340% 0,340% 0,340%
  2011  2010 2009 2008 2007
Fasteignaskattur A 0,265% 0,220% 0,220% 0,220% 0,225%
Vatnsgjald 0,110% 0,100% 0,100% 0,100% 0,100%
Fráveitugjald 0,130% 0,145% 0,145% 0,145% 0,150%
Lóðarleiga 0,340% 0,300% 0,300% 0,300% 0,340%

2006 2005 2004 2003 2002
Fasteignaskattur A 0,265% 0,360% 0,360% 0,360% 0,320%
Vatnsgjald 0,120% 0,150% 0,150% 0,150% 0,150%
Fráveitugjald 0,150% 0,150% 0,150% 0,150% 0,150%
Lóðarleiga 0,400% 0,400% 0,400% 0,400% 0,100%

 

Tenglar:

Frekari upplýsingar um álagningu og greiðslu fasteignagjalda

Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2018
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2017
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2016
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2015
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2014
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2013
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2012
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2011
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2010
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2009
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2008
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2007
Bakhlið álagningarseðils fasteignagjalda 2006

Til baka