Afreksfólk í Mosfellsbæ sem stundar íþrótt eða tómstund með félögum utan bæjarins. 

17/05/2017

Stuðning við afreksfólk í Mosfellsbæ sem stundar íþrótt eða tómstund með félögum utan bæjarins.  REGLURNAR


Inngangur:
Um langt árabil hafa yfirmenn íþrótta- og tómstundamála bæjarins veitt afreksfólki sem á lögheimili í bænum en stundar íþrótt sína eða tómstund með félagi utan bæjarins fjárstyrk vegna ýmissa stærri verkefna þeirra.

Meginreglan er sú afreksfólk í Mosfellsbæ og þjálfarar/leiðbeinendur sækja um styrki innan síns íþrótta- og tómstundafélags. Félögin fá á hverju ári framlag frá Mosfellsbæ í afreks- og styrktarsjóð til að mæta kostnaði afreksfólks vegna æfinga og keppnisferða og til að auðvelda þjálfurum/leiðbeinendum að efla sig í starfi. Hvert félag um sig ráðstafar þessum fjármunum í samræmi við það.

Markmiðið með þessum vinnureglum er að færa í orð það verklag sem þegar hefur verið viðhaft af íþrótta- og tómstundanefnd og starfsmönnum bæjarins vegna þessa stuðnings. Þó meginreglan sé sú að þegar óskir frá afreksfólki berast eigi að fjalla um þær og afgreiða í íþrótta- og tómstundanefnd þá koma upp tilvik þar sem bregðast þarf hratt við og eða nefndarstörf liggja niðri. Þá hafa starfsmenn nefndarinnar fullt umboð til að afgreiða erindi og kynna á næsta reglulega fundi nefndarinnar.

Íþrótta- og tómstundanefnd ber ábyrð á því að styrkfjárhæðir hvers árs séu innan fjárheimilda og við það miðað við að styrkir til einstaklinga séu að jafnaði á milli 25.000 kr. og 40.000 kr. sem ræðst af verkefnum þeirra. Það kunna að koma upp tilvik þar sem styrkur getur verið hærri en þó ekki hærri en 80.000 kr. Starfsmenn upplýsa nefndina reglulega um fjölda einstaklinga sem hljóta fjárstyrk og upphæðir styrkja.

Fjárstyrkir eru veittir vegna:

Ferða innanlands og erlendis vegna æfinga, keppni fyrir landslið eða þátttöku í viðburðum hjá landssambandi sem tengjast íþrótt eða tómstund viðkomandi
Þátttöku á Ólympíuleikum, Norðurlanda-, Evrópu-, Heimsmeistaramótum, Smáþjóðaleikum eða öðrum sambærilegum mótum eða viðburðum íþrótta- og tómstundafélaga.
Um umsækjendur og umsóknir:
Umsóknir skulu vera í nafni umsóknaraðila, undirritaðar af honum og staðfest af formanni félags eða þjálfara. Sé umsækjandi yngri en 18 ára skal forráðamaður hans staðfesta umsóknina. Sækja skal um á eyðublaði sem unnt er að nálgast á vef bæjarins. Til að auðvelda ákvörðun er mikilvægt að umsækjandi vandi alla gerð umsóknar og er æskilegt að með henni fylgi:

Áætlanir um æfingar og fyrirhugaða þátttöku í keppnum og markmið íþróttamannsins.
Fjárhagsáætlun vegna æfinga eða keppni eða þátttöku í viðburði/móti
Aðrar upplýsingar sem umsækjandi metur mikilvægar.
Öllum umsóknum er svarað skriflega.

Samþykkt í íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar 23. maí 2013
Til baka