Verkefnastjóri garðyrkju- og skógræktar

10.02.2017 12:08
MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF VERKEFNASTJÓRA GARÐYRKJU- OG SKÓGRÆKTAR Í ÞJÓNUSTUSTÖÐ MOSFELLSBÆJAR.

Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra garðyrkju- og skógræktar í þjónustustöð Mosfellsbæjar. Þjónustustöð sér um alla almenna þjónustu við bæjarbúa á sviði tækni og umhverfismála, auk viðhalds og reksturs umferðarmannvirkja og opinna svæða. Þjónustustöð heyrir undir umhverfissvið Mosfellsbæjar.

Starfið felur í sér umsjón garðyrkjustarfa sem starfsmaður garðyrkjudeildar og umsjón með skógræktarverkefnum í samstarfi við Skógræktarfélag Mosfellsbæjar. Starfsmaður vinnur undir stjórn fagstjóra garðyrkju. Verkefni eru meðal annars umsjón sumarstarfsfólks garðyrkjudeildar, áætlanagerð og forgangsröðun verkefna, dagleg samskipti við flokkstjóra og starfsmenn garðyrkjudeildar auk þess að forgangsraða og útdeila verkefnum til flokkstjóra og fylgir þeim eftir. Starfsmaður er jafnframt helsti tengiliður við Skógræktarfélag Mosfellsbæjar. Um 100 % starf er að ræða. Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.


Menntunar- og hæfnikröfur:
  • Menntun á sviði garðyrkju, skógfræði eða tengdum greinum er skilyrði
  • Reynsla af garðyrkju- eða skógræktarstörfum er kostur
  • Vinnuvélaréttindi eru kostur
  • Færni í teymisvinnu og hæfileiki til að vinna með ungmennum er skilyrði
  • Góð almenn kunnátta á tölvuforritum tengdum starfi
  • Góðir samskiptahæfileikar, nákvæmni og samviskusemi er skilyrði

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar 2017. 

 
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar en auk þess veitir Bjarni Ásgeirsson, upplýsingar í síma 525 6700. 

Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Til baka