Starfsfólk óskast í Leirvogstunguskóla

03.12.2018 13:57

Leirvogstunguskóli auglýsir eftir deildarstjóra í 80 – 100% starf á elstu barna deild og starfsmanni í 100% starf inn á deildum.

Leirvogstunguskóli er nýlegur fjögurra deilda leikskóli með um 80 nemendur á aldrinum 2 – 6 ára. Í skólanum er unnið framsækið og öflugt skólastarf þar sem kærleikurinn og gleðin er höfð að leiðarljósi. Unnið er markvisst eftir kennsluaðferðinni Leikur að læra sem gengur út á að kenna börnum hljóð, stafi, stærðfræði, form og liti í gegnum söngva, leiki og hreyfingu.

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Menntunar- og hæfnikröfur:

  • Leikskólakennaramenntun eða reynsla af sambærilegu starfi
  • Áhugi og metnaður
  • Jákvæðni og góð færni í mannlegum samskiptum
  • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2018


Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið leirvogstunguskoli[hja]mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Björg Pálsdóttir leikskólastjóri og Líney Ólafsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 568 8648. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Sjá auglýsingu (.pdf 63 kb)
Til baka