Sumarstörf í Mosfellsbæ 2017

sumarvinna

Störfin eru auglýst á heimasíðu Mosfellsbæjar, í Mosfellingi og á Facebook frá og með 1. mars.  Öllum umsóknum sem að skilað er inna tilskilins umsóknafrests verður svarað fyrir 20. apríl.

ATH. UMSÓKNARFRESTUR ER FRAMLENGDUR TIL 31. MARS 2017
Umsóknarfrestur um öll störf er til og með 31. mars. Sækja skal um í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar. Ekki verður tekið á móti umsóknum eftir 31. mars. Öllum umsóknum sem berast innan tilskilins umsóknarfrests verður svarað fyrir 20. apríl. Þeir sem sækja um á réttum tíma en fá ekki starf í fyrstu umferð fara sjálfkrafa á biðlista eftir sumarstarfi.

Allar nánari upplýsingar um störf, starfsheiti, starfssvið, hæfnikröfur, laun og vinnutímabil er að finna með því að smella á tenglana hér neðar.
Þeir ganga fyrir um sumarstörf sem eiga lögheimili í Mosfellsbæ.

Sumarstörf í Mosfellsbæ

HEFÐBUNDIN SUMARSTÖRF

Sumarstörf eru ætluð ungu fólki 17 ára og eldri með búsetu í Mosfellsbæ.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi LN og Stamos. 
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Hefur yfirumsjón með starfi Vinnuskóla Mosfellsbæjar í samstarfi við tómstundafulltrúa.
 • Hefur umsjón með skipulagningu á verkefnum fyrir flokksstjóra og vinnuhópa 13-16 ára unglinga.
 • Leiðbeinir flokksstjórum og er í nánu samstarfi við þá. 
 • Ber ábyrgð tímaskýrslum.
 • Skipuleggur hópeflisvinnu og forvarnarstarf.
 
HÆFNISKRÖFUR 
 • Lágmarksaldur er 23 ár.
 • Menntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af stjórnun og vinnu með ungu fólki er skilyrði.
 • Reynsla af starfi sem flokksstjóri er æskileg. 
 • Góð hæfni í samskiptum og samstarfi.
 • Stundvísi og samviskusemi.
Gerð er sú krafa að yfirflokkstjóri í Vinnuskóla sé góð fyrirmynd í leik og starfi.

Í samræmi við æskulýðslög nr. 70/2007 er gerð krafa um heimild til að afla upplýsinga úr sakaskrá. 
 
LAUN 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stamos.

TÍMABIL  
Vinnutími frá kl. 08:00 – 16:10 á tímabilinu júní og fram í ágúst.
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Sér að hluta til um skipulagningu á verkefnum fyrir vinnuhópa 13-16 ára unglinga í samráði við yfirflokksstjóra. 
 • Stjórnar vinnuskólahópi á vettvangi, leiðbeinir um rétt vinnubrögð og hvetur hópinn til góðra verka.
 • Flokksstjóri tekur þátt í þeim verkum sem hópurinn sinnir dags daglega.
 • Ber ábyrgð á að skila tímaskýrslum nemenda til yfirflokksstjóra
 • Umsjón með hópeflisvinnu og forvarnarstarfi í viðkomandi hóp.
 
HÆFNISKRÖFUR 
 • Lágmarksaldur er 20 ár.
 • Áhugi á að vinna með unglingum er skilyrði.
 • Reynsla af stjórnun og vinnu með ungu fólki er æskileg.
 • Lipurð í samskiptum og samstarfi.
 • Stundvísi og samviskusemi.
Gerð er sú krafa að flokksstjórar í Vinnuskóla séu góðar fyrirmyndir í leik og starfi.

Í samræmi við æskulýðslög nr. 70/2007 er gerð krafa um heimild til að afla upplýsinga úr sakaskrá.

LAUN 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stamos.

TÍMABIL  
Vinnutími frá kl. 08:00 – 16:10 á tímabilinu júní og fram í miðjan ágúst.
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Sér um stýringu verkefna /vinnuhópa í garðyrkjudeild. 
 • Stjórnar vinnuhópi á vettvangi, leiðbeinir um rétt vinnubrögð og hvetur hópinn til góðra verka..
 
HÆFNISKRÖFUR 
 • Lágmarksaldur er 20 ára á árinu
 • Áhugi á garðyrkjustörfum og að vinna með ungu fólki er skilyrði.
 • Reynsla af stjórnun og vinnu með ungu fólki er æskileg.
 • Lipurð í samskiptum og samstarfi.
 • Dugnaður, stundvísi og samviskusemi. 
Gerð er sú krafa að flokksstjórar í garðyrkjudeild séu góðar fyrirmyndir í leik og starfi.

Í samræmi við æskulýðslög nr. 70/2007 er gerð krafa um heimild til að afla upplýsinga úr sakaskrá.

LAUN 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stamos.

TÍMABIL  
Vinnutími: Frá 08:00 – 16:10 á tímabilinu 15. maí til 15. ágúst.
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Vinna við almenn verkamannastörf /garðyrkjustörf. 
 • Hirðing opinna svæða, sláttur og rakstur á vegum Mosfellsbæjar
 
HÆFNISKRÖFUR 
 • Lágmarksaldur er 17 ára á árinu. 
 • Lipurð í samskiptum og samstarfi.
 • Dugnaður, stundvísi og samviskusemi.

LAUN 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stamos.

TÍMABIL  
Vinnutími: Frá 08:00 – 16:10 á tímabilinu 15. maí til 15. ágúst.
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Sumarafleysing sundlaugavarða í íþróttamiðstöðvum Mosfellsbæjar. 
 • Laugarvarsla, baðvarsla, afgreiðsla og þrif.
 • Umsækjandi mun sækja námskeið í skyndihjálp og þarf að standast hæfnispróf sundstaða.
 
HÆFNISKRÖFUR 
 • Lágmarksaldur 20 ár. 
 • Mjög góð þjónustulund.
 • Dugnaður, stundvísi og samviskusemi. 
Í samræmi við æskulýðslög nr. 70/2007 er gerð krafa um heimild til að afla upplýsinga úr sakaskrá..

LAUN 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stamos.

TÍMABIL  
Vaktavinna í 2 -3 mánuði á tímabilinu frá byrjun júní fram yfir miðjan ágúst.
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Aðstoðar fötluð börn á sumarnámskeiðum íþrótta- og tómstundaskólans fyrir börn á aldrinum 6 - 9 ára og/eða unglinga í Vinnuskóla.
 • Hefur mikil samskipti við aðra starfsmenn og foreldra barnanna.
 • Vinnur í nánu samstarfi við umsjónarmann sumarstarfs fatlaðra barna og unglinga.
 
HÆFNISKRÖFUR 
 • Lágmarksaldur er 18 ár.
 • Áhugi á að vinna með börnum og unglingum er skilyrði.
 • Lipurð í samskiptum og samstarfi.
 • Stundvísi og samviskusemi. 
Gerð er sú krafa að aðstoðarmenn séu góðar fyrirmyndir í leik og starfi.

Í samræmi við æskulýðslög nr. 70/2007 er gerð krafa um heimild til að afla upplýsinga úr sakaskrá.

LAUN 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stamos.

TÍMABIL  
Vinnutími er alls 210 tímar yfir sumarið sem dreifist eftir þörf og óskum þjónustunotenda.
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Vinnur á sumarnámskeiðum Íþrótta- og tómstundaskólans fyrir börn á aldrinum 6 - 9 ára. 
 • Þátttaka í skipulagningu á einstökum námskeiðum.
 • Hefur mikil samskipti við aðra starfsmenn og foreldra barnanna.
 
HÆFNISKRÖFUR 
 • Lágmarksaldur er 20 ár.
 • Áhugi á að vinna með börnum er skilyrði.
 • Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.
 • Lipurð í samskiptum og samstarfi.
 • Stundvísi og samviskusemi. 
Gerð er sú krafa að sumarstarfsmenn í Íþrótta- og tómstundaskóla séu góðar fyrirmyndir í leik og starfi.

Í samræmi við æskulýðslög nr. 70/2007 er gerð krafa um heimild til að afla upplýsinga úr sakaskrá.

LAUN 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stamos.

TÍMABIL  
Vinnutími frá kl. 08:00 – 16:10 eða 09:00 – 17:10.
Frá byrjun júní og fram yfir verslunarmannahelgi.

STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Vinnur á launadeild.
 • Hefur mikil samskipti við aðra starfsmenn
 
HÆFNISKRÖFUR 
 • Lágmarksaldur er xx ár.
 • Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.
 • Lipurð í samskiptum og samstarfi.
 • Stundvísi og samviskusemi. 
Í samræmi við æskulýðslög nr. 70/2007 er gerð krafa um heimild til að afla upplýsinga úr sakaskrá.

LAUN 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stamos.

TÍMABIL  
Vinnutími frá kl. 08:00 – 16:10
Frá byrjun júní og fram yfir verslunarmannahelgi.

SUMARÁTAKSSTÖRF

Eingöngu 17 ára til 20 ára geta sótt um þessi störf (ungmenni fædd á árunum 1997 – 2000). Markmiðið er að þau ungmenni sem hafa takmarkaðan aðgang að vinnumarkaði vegna aldurs njóti forgangs að sumarátaksstörfum. 


Um er að ræða 140 klukkutíma í heildina sem eru unnir á 6-8 vikna tímabili. Greitt er tímakaup samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Stamos. Launaflokkur 116.

Þeir sem eru 17 ára á árinu fá 87% af taxtalaunum.
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • aðstoðar við stjórnun vinnuhópa í Vinnuskóla
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Móttaka gesta, eftirlit og þrif í klefum
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • aðstoð inn á deild
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Ýmislegt tilfallandi
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Ýmislegt tilfallandi
STARFSSVIÐ OG VERKEFNI
 • Ýmislegt tilfallandi

Nánari upplýsingar um störfin

Um störf í Vinnuskóla, íþrótta- og tómstundaskóla og umsjón með starfi fatlaðra barna og unglinga:
Edda Davíðsdóttir tómstundafulltrúi, í síma 525-6700, netfang: edda[hja]mos.is.

Um störf í íþróttamiðstöðvum
Sigurður Guðmundsson, íþróttafulltrúi, í síma 566 6754. netfang: sg[hja]mos.is.


Um störf í þjónustustöð og garðyrkjudeild:
Þorsteinn Sigvaldason,deildastjóri tæknideildar, í síma 566-8450 milli klukkan 11:00 - 12:00, netfang: ths[hja]mos.is  eða Guðrún Birna Sigmarsdóttir, verkefnastjóri garðyrkjudeildar, netfang: gudrunb[hja]mos.is

Um önnur störf:
Edda Davíðsdóttir, tómstundafulltrúi, í síma 525-6700, netfang: edda[hja]mos.is

Sækja hér um sumarstarf í íbúagátt