Umsókn um styrk til verkefna á sviði fjölskylduþjónustu í Mosfellsbæ

Verkefni
Styrkumsækjandi er:
1. Tilgreinið styrkupphæð sem sótt er um, án þess er umsóknin ekki gild.
2.
3. Tilgreinið eigin fjármögnun og styrki eða framlög frá öðrum aðilum ef um slíkt er að ræða og leggið jafnframt fram gögn því til staðfestingar.
4. Styrkumsókn skal fylgja nýjasti ársreikningur styrkumsækjandans og/eða hliðstæð gögn ásamt nákvæmum upplýsingum um verkið.
5. Hefur Mosfellsbær áður styrkt verkefni umsækjanda?
6. Hefur Mosfellsbær áður synjað samsvarandi styrkbeiðni ?
(Umsækjendur geri grein fyrir hvernig þeir hyggjast fjármagna verkefni):
(Umsækjendur geri grein fyrir hvernig þeir hyggjast fjármagna verkefni):
Aðrar upplýsingar
Styrkþegum er skylt að gera tæmandi grein fyrir ráðstöfun fenginna styrkja í sérstakri greinargerð, eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Umsókn frá styrkþega sem áður hefur fengið styrk en ekki skilað greinargerð er ekki tekin til greina.

*Stjörnumerkta reiti þarf að fylla út.