Hvað er FaMos og LEB

FaMos er skammstöfun og daglega notað fyrir Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni en félagið var stofnað 1. október 2002.

Í lögum FaMos segir meðal annars: Rétt á inngöngu eiga allir þeir sem eru orðnir 60 ára og eldri. Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna eldri borgara í Mosfellsbæ og nágrenni ásamt því að sinna tómstunda, fræðslu- og menningarmálum og vinna að því að skapa félagslegt og efnahagslegt öryggi aldraðra. Efla þátttöku aldraðra í starfi og tómstundum. Félagið er óháð stjórnmálaflokkum og hlutlaust í afstöðu til trúmála.

Fimm manna aðalstjórn er kosin til tveggja ára og tveggja manna varastjórn er kosin til eins árs. Fjögurra ára tímamörk eru á stjórnarsetu en formaður getur setið í fjögur ár í viðbót, samtals átta ár. Árlegt félagsgjald er kr. 2500 og eru breytingar á gjaldi ákveðnar á aðalfundi.

LEB landsamband eldri borgara
LEB landsamband eldri borgara
LEB er skammstöfun fyrir Landssamband eldri borgara sem stofnað var árið 1989 af níu félögum, í dag eru félögin 52. Markmið Landssambandsins er að vera öflug samtök eftirlaunafólks sem gætir réttar aldraðra og vinnur að hagsmunum
þeirra gagnvart stjórnvöldum. Aðildarfélögin starfa sjálfstætt í sinni heimabyggð og gefa út hvert sitt félagsskírteini. FaMos
er eitt af aðildarfélögum LEB og er aðildargjaldið nú kr. 600 fyrir hvern félaga. FaMos hefur rétt til að tilnefna tvo fulltrúa til setu á Landsfundi LEB sem haldinn er annað hvort ár, en félög með yfir 500 félagsmenn eiga rétt á einum viðbótarfulltrúa fyrir
hverja 500 félaga umfram 500, eða brot út þeirri tölu. Formannafundur er haldinn það ár sem Landsfundur er ekki. LEB gefur
út blaðið Listin að lifa sem sent er til allra félagsmanna. Einnig kemur út afsláttarbók með yfirliti yfir þau fyrirtæki um allt land
sem veita öldruðum afslátt. Hvert aðildarfélag sér um að taka saman lista yfir þau fyrirtæki sem gefa eldri borgurum afslátt
í þeirra heimabyggð. Hægt er að nálgast Afsláttarbókina á skrifstofu FaMos en hana er einnig að finna á heimasíðu LEB sem er leb.is en fróðlegt er að kíkja inn á síðuna.

Framtíð FaMos
Segja má að FaMos standi á tímamótum þar sem skrifstofa félagsins er flutt á Eirhamra í endurbætta aðstöðu Þjónustumiðstöðvarinnar. Félagsstarf aldraðra í Mosfellsbæ og FaMos er þar með komið í sambúð, með skrifstofur hlið við hlið og skapast því góður grunnur fyrir meiri og betri samvinnu sem hefst formlega nú á haustdögum. Við komum til með að auglýsa sameiginlega í Mosfellingi alla þá félagsstarfsemi sem fram fer á vegum FaMos og Félagsstarfsins, sjá Mosfelling í dag. Við stefnum að því að auka fjölbreytni bæði í námskeiðahaldi og hópastarfi, þannig að sem flestir geti fundið eitthvað áhugavert og við sitt hæfi. Því til viðbótar vinnum við að því að þróa samvinnu við skólana og stuðla að meiri
samskiptum milli kynslóða.

En FaMos er líka hagsmunafélag sem á að standa vörð um hagsmuni og velferð eldri borgara Mosfellsbæjar. Mosfellsbær er ungt bæjarfélag en öldruðum á eftir að fjölga mjög næstu árin. Í ársbyrjun voru íbúar á milli 70 og 79 ára 326 en íbúar á milli 60 og 69 ára voru 820 sem er vísbending um það sem koma skal. FaMos á einn fulltrúa í þjónustuhópi aldraðra sem á m.a. að tryggja að aldraðir fái þá þjónustu sem þeir þarfnast og kynna öldruðum þá kosti sem í boði eru.
FaMosfélagar geta glaðst yfir að risið er í bænum glæsilegt hjúkrunarheimili, Hamrar. Heimilið samanstendur af þremum litlum einingum og því er auðvelt að skapa heimilislegt andrúmsloft og sinna bæði andlegum og félagslegum þörfum heimilisfólksins ekki síður en líkamlegum kvillum og grunnþörfum.

Á þessum tímamótum FaMos höfum við einbeitt okkur að fjölga félögum í FaMos. Þessi kynning er einn þáttur í því. Í dag eru félagarnir 354. Þannig að það eru margir Mosfellingar sem varla vita um tilveru félagsins.
Hvernig væri að ganga í FaMos á sextíu ára afmælisdaginn? Án gríns. Fleiri virkir félagar, því sterkara félag og þess betur getum við búið í haginn fyrir okkur FaMosfélaga í framtíðinni.