Dagforeldrar

Starfandi dagforeldrar í Mosfellsbæ

 • Leirutangi 33.
 • Vinnutími: 07:45-16:15 eða skv. nánara samkomulagi.
 • Aðstaða: Einbýli á 1. hæð, lokaður pallur.
 • Þjónustusamningur: Já.

Hafa samband
 • 567-7887 / 864-6090.
 • andresv@mmedia.is.
 • Hulduhlíð 3.
 • Vinnutími: 08:00-16:00.
 • Aðstaða: Fyrsta hæð í fjórbýli. Góður garður.
 • Þjónustusamningur: Já

Hafa samband:
 • 566-8492 / 868-3417.
 • sunnsla@visir.is.
 • Litlikriki 1.
 • Vinnutími: 07:45-16:15.
 • Aðstaða: Íbúð á fyrstu hæð í blokk, aflokaður garður og pallur. 
 • Þjónustusamningur: Já.

Hafa samband
 • 866-1607.
 • vigdiserna@simnet.is.
 • Njarðarholt / Gæsló.
 • Vinnutími: 8:00-16:00. eða skv. nánara samkomulagi.
 • Aðstaða: Gæsluvöllur / lokaður garður með leiktækjum. Vinna tvær saman með 10 börn samtals.
 • Þjónustusamningur: Já

Hafa samband
 • Sólveig: 697-4419
 • Vigdís: 866-1607

Umsóknir fyrir foreldra og forráðamenn


Systkinaafsláttur

Foreldrar og forráðamenn systkina sem nota þjónustu dagforeldra, leikskóla og frístundaselja Mosfellsbæjar geta sótt um systkinaafslátt í íbúagátt Mosfellsbæjar.


Niðurgreiðslur til dagforeldra

1) Dagforeldrar með þjónustusamning

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar gerir þjónustusamning við þá dagforeldra sem þess óska bæði innanbæjar sem utan.

Skilyrði fyrir niðurgreiðslu:
 • Að hlutaðeigandi barn hafi náð 9 mánaða aldri og eigi lögheimili í Mosfellsbæ.
 • Greiðslur hefjast í mánuðnum sem barnið verður 9 mánaða.
 • Greiðslur vegna barna einstæða foreldra hefjast í mánuðnum sem barnið verður 6 mánaða.
 • Að viðkomandi dagforeldri hafi leyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum.
 • Að fyrir liggi þjónustusamningur milli dagforeldris, foreldra og dagvistarfulltrúa Mosfellsbæjar.

Við upphaf vistunar barns hjá dagforeldri sem er með þjónustusamning þá er gerður þríhliða samningur milli foreldra, dagforeldris og daggæslufulltrúa f.h. Mosfellsbæjar.

Í samningnum kemur fram hvenær barn byrjar vistun, vistunartíminn, mánaðargjald foreldra og niðurgreiðsla frá Mosfellsbæ til dagforeldris. Uppsögn á samningnum skal gerð með mánaðar fyrivara.

2) Dagforeldrar án þjónustusamnings

Þegar börn eru vistuð hjá dagforeldri sem ekki er með þjónustusamning við Mosfellsbæ þá eru engar niðurgreiðslur af hálfu Mosfellsbæjar til dagforeldris.


Eftirlit og leyfir fyrir daggæslu í heimahúsi

 • Um daggæslu barna í heimahúsum gildir reglugerð nr. 907/2005, sem sett var með heimild í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga.
 • Fræðslunefnd veitir leyfi til gæslu barna í heimahúsum í Mosfellsbæ og hefur eftirlit með starfseminni.
 • Skólafulltrúi er starfsmaður Fræðslunefndar og hefur umsjón og eftirlit með starfsemi dagforeldra í Mosfellsbæ.