Fréttamynd20/10/17

Opnun útboðs _ Færsla Skeiðholts, gatnagerð, lagnir og hljóðveggur

Þann 20. október 2017 klukkan 11:00 voru opnuð tilboð í verkið: "Færsla Skeiðholts, gatnagerð, lagnir og hljóðveggur." Engar athugasemdir bárust fyrir opnun. Eftirfarandi tilboð bárust:
18/10/17

Vetrarleyfi og starfsdagur skólanna

Dagana 18.-20. október verður vetrarleyfi í grunnskólum bæjarins. Jafnframt verður starfsdagur kennara 23. október í Varmárskóla og verður því engin kennsla þessa daga. Margt er í boði í okkar fallega...
18/10/17

Vilt þú starfa sem Byggingarfulltrúi hjá Mosfellsbæ?

Mosfellsbær er ört stækkandi sveitarfélag þar sem áhugaverð verkefni eru daglegt viðfangsefni. Því leitum við að öflugum byggingarfulltrúa í teymi okkar. Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á framkvæmd...
17/10/17

Verið er að leggja lokahönd á viðgerðir á stofnlögn hitaveitu í Mosfellsbæ

Umfangsmikil bilun varð á stofnlögn hitaveitu sem orsakaði að loka þurfti fyrir stórt hverfi í suður- og vesturhluta Mosfellsbæjar. Unnið var að viðgerð í dag, 17. október og er komið heitt vatn á...
Skoða fréttasafn

Auglýst dagskrá bæjarstjórnarfunda

Næsti fundur á döfinni.
Með því að smella á link hér neðar er hægt að sjá hvaða mál eru tekin fyrir hverju sinni, auglýsingar koma á heimasíðu Mosfellsbæjar, á föstudegi fyrir settan fundardag.
Bæjarstjórn heldur að jafnaði fundi, annan hvern miðvikudag (þó ekki á sumrin), í fundarsal bæjarstjórnar, Helgafelli, á 2. hæð í Kjarna Þverholti 2. Fundirnir hefjast kl. 16:30 og eru opnir almenningi. Dagskrá funda er einnig auglýst í Þjónustuveri á jarðhæð í Kjarna


  hlusta á upptöku   Upptökur frá fundum Bæjarstjórnar 

  Vilt þú starfa sem Byggingarfulltrúi hjá Mosfellsbæ?

  18.10.2017Vilt þú starfa sem Byggingarfulltrúi hjá Mosfellsbæ?
  Mosfellsbær er ört stækkandi sveitarfélag þar sem áhugaverð verkefni eru daglegt viðfangsefni. Því leitum við að öflugum byggingarfulltrúa í teymi okkar. Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á framkvæmd opinbers byggingareftirlits í samræmi við gildandi lög (nr. 160/2010) og reglugerðir. Byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyfi og hefur eftirlit með leyfisskyldum framkvæmdum og annast önnur verkefni sem kveðið er á um í mannvirkjalögum. Byggingarfulltrúi starfar á umhverfissviði og leiðir faglega þróun byggingarmála innan sviðsins. Helstu verkefni felast í samskiptum við hönnuði, verktaka og íbúa í tengslum við framkvæmdir í sveitarfélaginu. Þá annast byggingarfulltrúi útgáfu byggingarleyfa, yfirferð og samþykkt aðaluppdrátta, verkfræði- og séruppdrátta og útgáfu vottorða og skráningu mannvirkja.
  Meira ...

  Varmárskóli Mosfellsbæ

  17.10.2017Varmárskóli Mosfellsbæ
  Laus störf skólaárið 2017-2018 í Varmárskóla. Leitað er eftir umsjónarkennara í 3ja bekk, 80-100% staða. Skólaliða í fullt starf fyrir eldri deild og stuðningsfulltrúa í hlutastarf ásamt og frístundaleiðbeinendur í 30-50% stöðu. Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Skólastarfið er í þremur byggingum, yngri deild, eldri deild og Brúarlandi. Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda.
  Meira ...

  Starf stuðningsfulltrúa á heimili fyrir börn í Mosfellsbæ

  16.10.2017Starf stuðningsfulltrúa á heimili fyrir börn í Mosfellsbæ
  Mosfellsbær auglýsir eftir stuðningsfulltrúa til vinnu á heimili fyrir börn sem opnað var nú í byrjun október. Um er að ræða vaktir, eina helgi í mánuði, fjölbreytt hlutastarf við áhugaverð og lærdómsrík verkefni. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Mosfellsbæjar og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Reyklaus vinnustaður. Nánari upplýsingar veitir Fanney Sumarliðadóttir, netfang: fanneys@mos.is
  Meira ...

  Búsetukjarninn Þverholt í Mosfellsbæ

  16.10.2017Búsetukjarninn Þverholt í Mosfellsbæ
  AUGLÝST ER Í STÖÐU STUÐNINGSFULLTRÚA. Um 30-35% ráðningu er að ræða. Unnið er á morgun-, kvöld-, nætur- og helgarvöktum. Búsetukjarninn Þverholt veitir fötluðu fólki þjónustu. Búsetukjarnar heyra undir fjölskyldusvið Mosfellsbæjar. Helstu verkefni okkar sem vinna í Þverholti eru að veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs og að stuðla að öruggu og ánægjulegu umhverfi með því að þekkja vel þeirra hagi. Við reynum að stuðla að félagslegri virkni hvers og eins í anda þjónandi leiðsagnar.
  Meira ...

  Leikskólinn Hlaðhamrar

  09.10.2017Leikskólinn Hlaðhamrar
  Leikskólinn Hlaðhamrar í Mosfellsbæ leitar að leikskólakennara/starfsmanni. Hlaðhamrar er um 80 barna leikskóli, sem skipt er í 4 deildir. Leikskólinn vinnur í anda „Reggio“ stefnunnar en sú stefna leggur áherslu á gæði í samskiptum og skapandi starf. Fjölbreytt og skemmtilegt starf er unnið með börnunum í fallegu umhverfi leikskólans í nálægð við náttúruna.
  Meira ...

  Lausar stöður í Búsetukjarnanum í Klapparhlíð

  09.10.2017Lausar stöður í Búsetukjarnanum í Klapparhlíð
  Búsetukjarninn í Klapparhlíð veitir fötluðu fólki þjónustu. Búsetukjarnar heyra undir fjölskyldusvið Mosfellsbæjar. Helstu verkefni okkar sem vinna í búsetukjarnanum í Klapparhlíð eru að veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs og að stuðla að öruggu og ánægjulegu umhverfi með því að þekkja vel þeirra hagi. Unnið er eftir hugmyndafræðinni um þjónandi leiðsögn, þjónustuáætlunum og öðrum verklagsreglum til að stuðla að framþróun í starfi.
  Meira ...

  Lausar stöður í Krikaskóla í Mosfellsbæ

  25.09.2017Lausar stöður í Krikaskóla í Mosfellsbæ
  Aðstoðarmaður í eldhús óskast til starfa, um 100% framtíðarstarf er að ræða. Einnig er leitað að starfsmanni í frístundastarf. Um 30-50% hlutastarf eftir hádegi er að ræða. Krikaskóli er leik- og grunnskóli og starfsemin tekur mið af skólastefnu Mosfellsbæjar um heildstætt uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskólum. Skólaárið 2017-2018 verða um 210 börn á aldrinum 2ja-9 ára í skólanum.
  Meira ...
  starfatorg
  STARFATORG
     

  Á Starfatorginu er að finna upplýsingar um laus störf hjá ríkinu.

  Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur umsjón með Starfatorginu en leita verður til þeirrar stofnunar eða ráðningarstofu sem vísað er á í viðkomandi auglýsingu vegna umsóknar eða frekari upplýsinga um starf.

  Auk auglýsinga um laus störf er að finna á Starfatorginu ýmsar upplýsingar er varða starfsmenn ríkisins, lög, kjarasamninga, ýmis réttindi ríkisstarfsmanna ofl.

  Auglýsingar um laus störf hjá ríkinu birtast reglulega í dagblaði þar sem jafnframt er vísað á Starfatorgið til frekari upplýsinga.

  VinnumálastofnunVINNUMÁLASTOFNUN

  Hlutverk og verkefni Vinnumálastofnunar

  Vinnumálastofnun heyrir undir velferðarráðherra og fer m.a. með yfirstjórn vinnumiðlunar í landinu og daglega afgreiðslu Atvinnuleysistryggingasjóðs, Fæðingarorlofssjóðs, Ábyrgðarsjóðs launa auk fjölmargra annara vinnumarkaðstengdra verkefna.

  Vinnumálastofnun rekur níu þjónustuskrifstofur í kringum landið auk þriggja smærri útibúa, þar sem veitt er öll almenn þjónusta við atvinnuleitendur, skráning, mat á færni, ráðgjöf og úrræði og vinnumiðlun auk samvinnu við aðra þjónustuaðila um úrræði og vinnumarkaðsaðgerðir.
  Viðburðir
  22/10/17

  Fjölskyldutímar Varmá Mosfellsbæ (íþróttahúsinu að Varmá)

  Fjölskyldutímar í Varmá Mosfellsbæ verða alla sunnudaga milli kl. 10:30-12:00. Boðið er upp á fjölskyldutíma ætlað börnum á grunnskólaaldri og allri fjölskyldunni. Frábær samvera...
  25/10/17

  Opið hús hjá fræðslu- og frístundasviði Mosfellsbæjar

  Fyrsta opna hús ársins hjá Fræðslu- og frístundasviði Mosfellsbæjar verður haldið miðvikudaginn 25. október klukkan 20:00. Að þessu sinni verður fyrirlesturinn haldinn í sal...
  Næstu viðburðir