Leikskólinn Hlíð

30/11/2017
Leikskólinn Hlíð í Mosfellsbæ leitar að leikskólakennara/starfsmanni

Hlíð er um 80 barna leikskóli sem skipt er í 5 deildir. Leikskólinn leggur áherslu á vináttu, umhverfismennt og læsi í víðum skilningi. Unnið er með ákveðið kennsluefni í vináttu í tengslum við Barnaheill. Hlíð er skóli á „grænni grein“ sem er alþjóðlegt verkefni sem Landvernd stýrir. Verkefninu er ætlað að efla vitund nemenda og kennara um umhverfismál. Stefnt er að því að sækja um Grænfánann.

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.


Menntunar- og hæfnikröfur:

  • Leikskólakennaramenntun eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi 
  • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum
  • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
  • Sjálfstæði, lausnamiðuð hugsun og skipulögð vinnubrögð
  • Jákvæðni og góð hæfni í mannlegum samskiptum
  • Góð íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 14. desember 2017.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið ragnheidur@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið Ragnheiður Halldórsdóttir leikskólastjóri í síma 566-7375 eða 666-1118. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið

Til baka