Beint á efnisyfirlit síðunnar
  • Virðing -
  • Jákvæðni -
  • Framsækni -
  • Umhyggja

Skipulags- og byggingarmál - Gjaldskrá

01.01.2018 08:00
Nr. 1208/2017

29. nóvember 2017

Samþykkt á 706. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar þann 29. nóvember 2017
GJALDSKRÁ
skipulags- og byggingarmála í Mosfellsbæ vegna leyfisveitinga, umsýslu og þjónustu


1. gr. 

Fyrir útgáfu leyfa, úttektir, vottorð, skjalagerð, yfirlestur gagna, auglýsingar, kynningar og aðra umsýslu og þjónustu sem Mosfellsbær veitir vegna byggingar- og framkvæmdaleyfisskyldra framkvæmda, deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, innheimtir umhverfissvið Mosfellsbæjar í umboði bæjarstjórnar gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

2. gr. 
Fyrir neðangreindar úttektir og með tilvísun til 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 skal innheimta gjöld sem hér segir:
 

 

 

kr.

 

A)

Fyrir úttekt vegna byggingarstjóraskipta, sbr. 36. gr. laga nr. 160/2010

19.698

 

B)

Fyrir úttekt vegna meistaraskipta, sbr. 47. gr. laga nr. 160/2010

10.598

 

C)

Fyrir áfangaúttekt, sbr. 48. gr. laga nr. 160/2010

10.598

 

D)

Fyrir lokaúttekt, sbr. 53. gr. laga nr. 160/2010

19.698

 

E)

Fyrir stöðuúttekt, öryggisúttekt, sbr. 55. gr. laga nr. 160/2010

19.698

 

F)

Fyrir byggingarleyfisgjald, sbr. 27. gr. laga nr. 160/2010, afgreiðslugjald

11.172

 

G)

Fyrir byggingarleyfisgjald, sbr. 27. gr. laga nr. 160/2010, gjald/m³ í húsi

108

 

H)

Fyrir stöðuleyfisgjald fyrir 20 feta gáma og smáhýsi til eins árs

38.749

  I)
Fyrir stöðuleyfisgjald fyrir 40 feta gám til eins árs   66.734
  J)
Fyrir árlegt stöðu- og eftirlitsgjald fyrir 20 feta gám innan lóða umfram samþ. stæði á atvinnulóðum
 38.749
  K)
Fyrir árlegt stöðu- og eftirlitsgjald fyrir 40 feta gám innan lóða umfram samþ. stæði á atvinnulóðum
 66.631
       

3. gr.
Byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta samkvæmt C-lið 2. gr. áður en byggingarleyfi er gefið út.

4. gr.
Fyrir yfirferð séruppdrátta (burðarþols- og lagnauppdrátta og séruppdrátta aðalhönnuða) skal innheimta gjöld sem hér segir, sbr. 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010:

 

 

 

kr.

 

A)

Vegna einbýlishúsa

58.401

 

B)

Vegna par- og raðhúsa, pr. íbúð

 33.866

 

C)

Vegna fjölbýlishúsa:

 

 

 

         Fyrir fyrstu 5 íbúðirnar, pr. íbúð

 16.241

 

 

         fyrir 6. – 19. íbúð, pr. íbúð

6.796

 

 

         fyrir 20. íbúð og hærri raðtölu íbúðar, pr. íbúð

4.031

 

D)

Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m2 brúttó

108.150

 

E)

Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús 2.000 - 10.000 m2 brúttó

 118.450

 

F)

Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús stærra en 10.000 m2 brúttó

 149.350

 

G)

Aðrar minni byggingar, s.s. viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofa, o.fl.

 25.750

 

H)

Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis

 42.230

 

I)

Breyting á innra skipulagi sérbýlis, klæðningu húss, svalaskýli eða lóð

15.450

Vegna aðkeypts yfirlesturs á séruppdráttum verður innheimt sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.

5. gr.

Fyrir neðangreind vottorð, skjalagerð og yfirlestur ýmiss konar og með tilvísun til 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 skal innheimta gjöld sem hér segir:


 

kr.

 

A)

Lokaúttektarvottorð / úttekt, sbr. 54. gr. nr. 160/2010

30.180

 

B)

Fokheldisvottorð / úttekt, sbr. 55. gr. nr. 160/2010

30.180

 

C)

Stöðuvottorð/úttekt, sbr. 55. gr. nr. 160/2010

30.180

 

D)

Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í dreifbýli

36.050

 

E)

Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í þéttbýli

20.600

 

F)

Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, stór

36.516

 

G)

Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, lítil

18.315

 

H)

Samrunaskjalagerð

27.530

 

I)

Útsetning húss og lóðar, með tékkmælingu

101.137

 

J)

Útsetning húss og lóðar, einföld útsetning

55.291

6. gr.

Fyrir hverja skoðun/skoðunarskýrslu byggingarfulltrúa á áður gerðum íbúðum skal innheimta skoðunargjald sem hér segir:

 

Skoðunargjald pr. íbúð í fjöleignarhúsi

kr. 20.619

 

Skoðunargjald fyrir einbýlis- og sérbýlishús.

kr. 30.410

7. gr.

Vegna grenndarkynninga skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, framkvæmdaleyfa skv. 13. og 14. gr. og vegna deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 38. gr. sömu laga, skal innheimta gjöld sem hér segir:

 

 

kr.

 

A)

Fyrir grenndarkynningu á leyfisumsókn

36.050

 

B)

Fyrir afhendingu grunnlandupplýsinga fyrir skipulagsvinnu

12.199

 

C)

Vegna breytingar á aðalskipulagi, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 36. gr.:

 

 

   C1)  Gerð tillögu að breytingu

194.209 [1]

 

   C2)  Umsýslu- og auglýsingakostnaður

145.715

 

D)

Vegna deiliskipulags:

       D1) Umsýsla vegna verkefnislýsingar  61.800
 

   D2)  Gerð tillögu að nýju deiliskipulagi eða
          umfangsmiklum breytingum á deiliskipulagi

skv. samningi

 

   D3)  Gerð tillögu að einföldum breytingum

97.105

 

   D4)  Umsýslu- og kynningarkostnaður v. nýs deiliskipulags

133.900

 

   D5)  Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. breytinga skv. 1. mgr. 43. gr.

103.000

 

   D6)  Umsýslu og kynningarkostnaður v. breytinga skv. 2. mgr. 43. gr.

56.650

 

E)

Vegna framkvæmdaleyfa:

 

   E1)  Leyfisgjald vegna framkvæmdaleyfis skv. 14. gr. skipulagslaga

108.604

 

   E2)  Leyfisgjald vegna annarra framkvæmdaleyfa

67.845

 

   E3) Eftirlit umfram eina ferð sem er innifalin í E1 og E2; pr. ferð

24.304

[1] Eða samkvæmt samningi.

8. gr.
Vegna beiðni um yfirborðs- og umhverfisbreytingar skal kostnaðarþátttaka umsækjanda samsvara framkvæmdakostnaði sem hér segir:

A)    Sögun malbik / steypa (fyrir hvern metra)  2.060
B)    Endurnýjun steyptra stéttar 10 cm (fyrir hvern fermeter)  9.270
C)    Steypt stétt fjarlægð og endursteypt 15 cm (fyrir hvern fermeter)  15.450
D)    Malbikun götu (fyrir hvern fermeter)  9.270
E)    Kantur endursteyptur (fyrir hvern metra)  8.240
F)    Færsla á ljósastaur (fyrir hvern staur)  180.250
G)    Færsla á rafmagnskassa (fyrir hvern kassa) 339.900

Staðfesting greiðslu þarf að liggja fyrir áður en framkvæmdir hefjast.

9. gr.
Umhverfissvið annast innheimtu allra gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari, sbr. 51. gr. laga um mannvirki og 20. gr. skipulagslaga.

10. gr.
Gjalddagi gjalda skv. 2., 4. og 5. gr. gjaldskrárinnar er áður en byggingarleyfi er útgefið, sbr. ákvæði 53. gr. laga um mannvirki.

Gjalddagi gjalda skv. 7. gr. er sem hér segir:

Skv. lið A:

Áður en grenndarkynning fer fram.

Skv. lið B:

Við afhendingu gagna.

Skv. liðum C1, D1 og D2:

Þegar tillaga er fullgerð.

Skv. liðum C2, D3, D4 og D5:

Við samþykkt tillögu til auglýsingar eða
grenndarkynningar

Skv. liðum E1 og E2:

Við útgáfu leyfis.

Skv. lið E3:

Við útgáfu leyfis, skv. áætlun um fjölda ferða.

 


11. gr.
Gjöld vegna áfangaúttekta skal endurgreiða komi ekki til verkframkvæmda á gildistíma byggingarleyfis.

12. gr.
Virðisaukaskattur leggst ekki á gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

13. gr.
Gjöld innheimt samkvæmt gjaldskrá þessari skulu renna til greiðslu sannanlegs kostnaðar við einstaka verkþætti gjaldskrárinnar. 

14. gr.
Gjaldskrá þessi, sem öðlast þegar gildi, er samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar með heimild í 20. gr. og 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 51. gr. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá um sama efni nr. 1224/2016.

Mosfellsbæ, 12. desember 2017.

Jóhanna B. Hansen
Framkvæmdastjóri umhverfissviðs

Til baka

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira