Laus störf í Lágafellsskóla

06.07.2017 15:37
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi, ásamt 5 ára leikskóladeildum.


Deildarstjóri óskast í stjórnendateymi skólans

Meginverkefni viðkomandi er þátttaka í þriggja manna stjórnunarteymi í Höfðabergi með ábyrgð á faglegu starfi grunnskólahlutans. Viðkomandi er jafnframt hluti af stjórnendateymi skólans. Ráðning frá 1. ágúst eða samkvæmt samkomulagi.

Menntunar- og hæfnikröfur:
 • Grunnskólakennaramenntun er skilyrði
 • Framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg sem og reynsla af sambærilegu starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði
 • Leiðtogahæfileikar eru nauðsynlegir
 • Hugmyndaauðgi, jákvæðni og sveigjanleiki 
 • Áhugi á starfsþróun, sem og nýjum og fjölbreyttum áherslum í skólastarfi er skilyrði

Kennarastöður – ráðning frá 1. ágúst

 • Umsjónarkennsla á yngsta stigi. Starfshlutfall 88%, tímabundið til 1. mars 2018 vegna fæðingarorlofs
 • Umsjónarkennsla á miðstigi
 • Íslenskukennsla á unglingastigi, tímabundin ráðning til eins árs vegna leyfis

Menntunar- og hæfnikröfur:
 • Leyfisbréf grunnskólakennara
 • Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
 • Mjög góð færni í samvinnu, samskiptum og teymisvinnu
 • Áhugi á starfi með börnum
 • Áhugi á starfsþróun og nýjum og fjölbreyttum áherslum í skólastarfi 
 • Hugmyndaauðgi, jákvæðni og sveigjanleiki

Þroskaþjálfi óskast í 50 – 100% starfshlutfall

Meginverkefni viðkomandi verða í leikskólahluta Höfðabergs. Ráðning frá 1. ágúst eða samkvæmt samkomulagi.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar
• Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði
• Hugmyndaauðgi, jákvæðni og sveigjanleiki
• Þekking og reynsla af atferlismótun æskileg

Ef ekki fæst þroskaþjálfi til starfa kemur til greina að ráða starfsmann með aðra háskólamenntun sem nýtist í starfið.

Stuðningsfulltrúi í sérdeild og frístundarúrræði

Meginverkefni er aðstoð við nemendur í leik og starfi í sérdeild og frístundastarfi sérdeildar. Vinnutími 08:00 – 16:00.

Ennfremur vantar stuðningsfulltrúa í hlutastarf þar sem vinnutíminn er frá kl. 08:00. Möguleiki á vinnu í Frístundaseli e.h. og þar með 100% starfshlutfalli. Ráðning frá 15.ágúst. 


Menntunar- og hæfnikröfur:
 • Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.
 • Áhugi á að vinna með börnum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði. 
 • Góð færni í samskiptum
 • Góð íslenskukunnátta

Skólaliði

Helstu verkefni eru ræsting, gæsla með nemendum og aðstoð í matsal nemenda. Daglegur vinnutími frá kl. 07:50 –16:00. Ráðning frá 15. ágúst.

Menntunar- og hæfnikröfur:
 • Reynsla og þekking sem nýtist í starfi.
 • Áhugi á að vinna með börnum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði. 
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Góð íslenskukunnátta

Laun samkvæmt kjarasamningi SNS og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar um störfin veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 5259200 eða 8968230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist með tölvupósti á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um störfin er til og með 20. júlí 2017.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.
Til baka