Yfirþroskaþjálfi/deildarstjóri í búsetukjarna

07.01.2019 10:36

Mosfellsbær auglýsir eftir yfirþroskaþjálfa/deildarstjóra í búsetukjarna

Við í búsetukjarnanum í Klapparhlíð í Mosfellsbæ leitum eftir öflugum og framsæknum starfsmanni til liðs við okkur í 85% starf. Um er að ræða tímabundið starf í eitt ár vegna afleysingar. Yfirþroskaþjálfi/deildarstjóri starfar að verkefnum er krefjast sérfræðiþekkingar ásamt almennum störfum með fötluðu fólki í samræmi við ráðningarsamning, samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum og samkvæmt stefnu Mosfellsbæjar í málaflokknum.

Yfirþroskaþjálfi/deildarstjóri leggur sig fram um að skapa öfluga liðsheild sem stuðlar að samræmdum einstaklingsmiðuðum vinnubrögðum til hagsbóta fyrir þá sem njóta þjónustunnar.

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.


Menntunar- og hæfnikröfur:

  • Þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg háskólamenntun
  • Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar
  • Þekking á hugmyndafræðinni um þjónandi leiðsögn
  • Víðtæk þekking og reynsla af málefnum fatlaðs fólks og á samningi Sameinuðu þjóðanna
  • Framúrskarandi samskiptahæfileikar
  • Góð alhliða tölvukunnátta
  • Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2019.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið inga@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingveldur Björgvinsdóttir forstöðumaður í búsetukjörnum í Klapparhlíð og Hulduhlíð sími 566-8804/663-3915. Um tímabundna stöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Sjá auglýsingu (.pdf)
Til baka