Fjárhagsaðstoð

Um fjárhagsaðstoð í Mosfellsbæ gilda reglur sem bæjarstjórn hefur samþykkt í samræmi við 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991).
Fjölskyldunefnd fer með málefni fjárhagsaðstoðar í umboði bæjarstjórnar. 
Starfsmenn fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar sjá um framkvæmd þjónustunnar.  Þeir hafa að leiðarljósi að hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til sjálfshjálpar.

Markmið
Markmið með veitingu fjárhagsaðstoðar er að stuðla að því að einstaklingar og fjölskyldur geti framfleytt sér.

Hverjir geta sótt um fjárhagsaðstoð?
Þeir sem eiga lögheimili í bæjarfélaginu geta sótt um fjárhagsaðstoð.
Atvinnurekendur og sjálfstætt starfandi einstaklingar þurfa að hafa hætt rekstri og lagt inn virðisaukanúmer til að geta sótt um fjárhagsaðstoð.
Aðstoðin er í formi styrks eða láns.   Jafnan eru kannaðir aðrir möguleikar en fjárhagsaðstoð. Fjárhagsaðstoð er einungis veitt í tengslum við önnur úrræði, svo sem ráðgjöf og leiðbeiningar.

Umsókn
Skriflegri umsókn skal skilað á bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar í Kjarna, Þverholti 2  2.hæð  ásamt upplýsingum um fjárhagsaðstæður.  Umsókn skal undirrituð af umsækjanda og ef um hjón eða sambúðarfólk er að ræða skal umsókn undirrituð af báðum aðilum.  Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu og senda inn rafrænt í gegnum form.is, sjá upphafssíðu.

Sá sem nýtur fjárhagsaðstoðar skal tilkynna fjölskyldudeild ef breytingar verða á tekjum og fjölskylduaðstæðum.  Slíkar breytingar geta haft áhrif á rétt til fjárhagsaðstoðar.
Fjárhagsaðstoð sem veitt er á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga er alltaf endurkræf.

Reglur og samþykktir

Gjaldskrá

Eyðublað