Húsnæðismál

Markmiðið með þjónustu á sviði félagslegra húsnæðismála er að stuðla að því að íbúar geti búið við öryggi í húsnæðismálum. Þjónustan er í samræmi við lög um húsnæðismál nr. 44/1998 og önnur lög eftir því sem við á hverju sinni. 
 

Fjölskyldunefnd fer með málefni félagslegra húsnæðismála í umboði bæjarstjórnar.

Starfsmenn fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar sjá um framkvæmd þjónustunnar.

Félagslegar leiguíbúðir

Markmið með úthlutun félagslegra leiguíbúða er að veita þeim fjölskyldum og einstaklingum úrlausn í húsnæðismálum, sem ekki eru færir um það sjálfir. Úthlutun félagslegs leiguhúsnæðis er einungis ætlað að leysa úr bráðum vanda á meðan unnið er að varanlegri lausn. 

 
Almenn skilyrði fyrir úthlutun leiguíbúða eru:
  • Umsækjandi sé búsettur í Mosfellsbæ og hafi verið það sl. 6 mánuði þegar umsókn er tekin til afgreiðslu fjölskyldusviðs. Heimilt er þó að víkja frá þessari reglu við mjög sérstakar og óvenjulegar aðstæður.
  • Umsækjandi sé ekki í vanskilum við stofnanir bæjarfélagsins eða fyrirtæki.

 Félagslegar leiguíbúðir í Mosfellsbæ eru 28. Um úthlutun félagslegra leiguíbúða gilda reglur sem bæjarstjórn hefur samþykkt.
Hægt er að nálgast þær reglur með því að fylgja hlekk hér: Úthlutun félagslegra leiguíbúða

 
Húsnæðisbætur
Lög um húsnæðisbætur nr.75/2016 tóku gildi 16. júní 2016. Markmið laganna eru að lækka húsnæðiskostnað tekjulágra leigjenda og að draga úr aðstöðumun á húsnæðismarkaðnum.
Afgreiðsla húsnæðisbóta er í höndum Greiðslustofu húsnæðisbóta. Sótt er um húsnæðisbætur á heimasíðu þeirra húsbót.is. Þar er einnig að finna allar helstu upplýsingar um almennar húsnæðisbætur.
 

Sérstakur húsnæðisstuðningur
Sérstakur húsnæðisstuðningur er ætlaðar þeim fjölskyldum og einstaklingum sem eiga í erfiðleikum með að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra erfiðleika. 

Sérstakur húsnæðisstuðningur er fjárstuðningur til greiðslu húsaleigu vegna samþykktra íbúða á almennum markaði til viðbótar við almennar húsnæðisbætur.
Umsóknir skulu berast fjölskyldusviði í gegnum íbúagátt .

Sérstakur húsnæðisstuðningur er reiknaður sem ákveðið hlutfall af almennum húsnæðisstuðningi þannig að fyrir hverjar kr. 1.000 fær leigjandi kr. 700 í sérstakan húsnæðisstuðning. Þó geta almennar húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur aldrei numið hærri fjárhæð en samtals kr. 82.000 og aldrei farið yfir 75% af leigufjárhæð.
Um sérstakan húsnæðisstuðning gilda reglur sem bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur samþykkt.
Hægt er að nálgast þær reglur með því að fylgja hlekk hér: Sérstakur húsnæðisstuðningur

 
Gjaldskrá
Gjald er tekið fyrir þjónustu sem veitt er á grundvelli laga um húsnæðismál nr. 44/1998 skv. gjaldskrá sem bæjarstjórn hefur sett.

Þagnarskylda
Fulltrúar fjölskyldunefndar og starfsmenn fjölskyldusviðs eru bundnir þagnarskyldu um einkamál þeirra sem njóta þjónustu sviðsins. Þagnarskyldan helst þrátt fyrir að viðkomandi láti af störfum. 

Áfrýjun

Trúnaðarmálafundur fjölskyldudeildar fer yfir umsóknir um félagslegar leiguíbúðir og sérstakan húsnæðisstuðning og afgreiðir þær í samræmi við reglur Mosfellsbæjar. Umsækjandi getur áfrýjað afgreiðslu fundarins til fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar.

Ákvörðun fjölskyldunefndar sem tekin er á grundvelli laga um húsnæðismál nr. 44/1998 og reglna Mosfellsbæjar, getur umsækjandi áfrýjað til úrskurðarnefndar velferðarmála. Nefndin hefur aðsetur í Katrínartúni 2.

Áfrýjun skal borin fram skriflega innan fjögurra vikna frá því að umsækjanda barst vitneskja um afgreiðslu umsóknar. 

 
Umsókn um húsaleigubætur
Umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning fer fram í gegnum íbúagátt Mosfellsbæjar. Umsóknareyðublöð eru jafnframt fáanleg í Þjónustuveri Mosfellsbæjar á 2. hæð í Kjarna að Þverholti 2. Skal þeim skilað inn á sama stað.
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 525 6700.
Verkefnastjóri á fjölskyldusviði: Una Dögg Evudóttir
Símatími: mán-, þri- og fimmtudaga kl. 10:00-11:00
Netfang: unadogg[hja]mos.is

Gjaldskrá

Eyðublað

Umsóknir:
Nánar um húsaleigubætur: