Þjónusta við fatlað fólk

Mosfellsbær sér um þjónustu við fatlað fólk, framkvæmd þjónustunnar og eftirliti með henni. Þjónustan miðar að því að skapa þeim skilyrði til að lifa sem eðlilegustu lífi en sé þjónustuþörf meiri er sértæk þjónusta veitt.

Mosfellsbær veitir margvíslega þjónustu, svo sem ráðgjöf og stuðning við fatlað fólk og foreldra fatlaðra barna, þjónustu á heimilum, hæfingu, starfsþjálfun, verndaða vinnu, stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn, skammtímavistun og ferðaþjónustu.

Fatlaðir eiga rétt á almennri þjónustu sem veitt er á fjölskyldusviði í samræmi við lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og lög um málefni fatlaðra 
 nr. 59/1992
.

Fjölskyldunefnd fer með málefni félagsþjónustu fyrir fatlað fólk í umboði bæjarstjórnar. Starfsmenn fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar sjá um framkvæmd þjónustunnar. Fjölskyldusvið annast þjónustu fyrir fatlað fólk. 

Þjónustan miðar að því að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og skapa því skilyrði til að lifa eðlilegu lífi og taka virkan þátt í samfélaginu. Sjá nánar í lögum um málefni fatlaðs fólks og á heimasíðu Stjórnarráðs Íslands.

Þjónusta við fatlaða íbúa Mosfellsbæjar miðar að því að skapa þeim skilyrði til að lifa sem eðlilegustu lífi.

Fatlaðir eiga rétt á almennri þjónustu sem veitt er á fjölskyldusviði í samræmi við lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992.

Fjölskyldunefnd fer með málefni félagsþjónustu fyrir fatlað fólk í umboði bæjarstjórnar. Starfsmenn fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar sjá um framkvæmd þjónustunnar. Fjölskyldusvið annast þjónustu fyrir fatlað fólk. 

Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk
Markmið ferðaþjónustu fatlaðra er  að gera þeim sem ekki geta nýtt sér almenningsfarartæki kleift að stunda nám, vinnu, þjálfun og njóta tómstunda.

Hægt er að nálgast reglur um ferðaþjónustu fatlaðra með því að fara í flipa hér til hægri -Tengd skjöl.

Hverjir geta sótt um ferðaþjónustu?
Notendur hjólastóla, þeir sem eru blindir og þeir sem eru ekki færir um að nota almenningsvagnaþjónustu vegna annarrar fötlunar og hafa ekki aðgang að eigin farartæki geta sótt um ferðaþjónustu.

Ferðir til og frá vinnu og vegna skóla, lækninga og endurhæfingar ganga fyrir öðrum ferðum.  Fjöldi ferða til einkaerinda er háður takmörkunum,  miðað við að þær séu ekki fleiri en 12 á mánuði. Hámarksferðafjöldi á mánuði miðast við 60 ferðir. Með ferð er átt við akstur frá einum stað á annan.
Þjónustusvæði ferðaþjónustunnar markast frá Hafnarfirði í suðri að Mosfellsbæ í norðri.

Þjónustutími
Ferðaþjónustan er veitt virka daga frá 07:00 til 24:00, laugardaga frá 08:00 til 24:00 og sunnudaga frá 10:00 til 24:00.  Á stórhátíðum miðast þjónustutími við akstur almenningsvagna. Sími ferðaþjónustunnar er 540 2727.

Akstursþjónusta Strætó - Stakar ferðir
Heimasíða ferðaþjónustunnar er aksturthjonusta.is. Þar er hægt að panta ferðir. 

Þagnarskylda
Fulltrúar fjölskyldunefndar og starfsmenn fjölskyldusviðs eru bundnir þagnarskyldu um einkamál þeirra sem njóta þjónustu sviðsins. Þagnarskyldan helst þrátt fyrir að viðkomandi láti af störfum.

Áfrýjun
Trúnaðarmálafundur fjölskyldudeildar fjallar um umsóknir um liðveislu og ferðaþjónustu og afgreiðir þær í samræmi við reglur Mosfellsbæjar.  Umsækjandi getur áfrýjað afgreiðslu fundarins til fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar. Áfrýjun skal borin fram skriflega innan fjögurra vikna frá því að umsækjanda barst vitneskja um afgreiðslu umsóknar.

Í samræmi við 3.gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992 hefur ráðuneytið yfirstjórn í málefnum fatlaðra.  Umsækjandi sem er ósáttur við ákvörðun fjölskyldunefndar getur því leitað álits ráðuneytisins. 

Umsóknareyðublöð
Umsóknareyðublöð eru í Þjónustuveri  Mosfellsbæjar, 2. hæð í Kjarna og skal þeim skilað á sama stað.

Fæði 

Í þjónustuklasa Eirhömrum að Hlaðhömrum 2 er hægt er kaupa máltíðir alla virka daga frá Þjónustumiðstöðinni. Í boði er hádegisverður en  hægt er að koma um helgar í borðsal fyrir þá sem fá heimsendan mat en pannta verður áður.
Boðið er upp á heimsendingu og bætist þá við sendingarkostnaður. Sjá 

Valgerður Magnúsdóttir er forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar. Hún veitir upplýsingar um þjónustuna í síma 566 8060 frá kl.10-12 alla virka daga. 

  Hæfing er alhliða starfs- og félagsþjálfun utan heimilis sem miðar að því að auka hæfni fatlaðs fólks með mikið skerta starfsgetu til starfa og þátttöku í daglegu lífi. Markmiðið er að gera því kleift að sækja vinnu á almennum vinnumarkaði eða verndaða vinnu. Í reynd er hæfing þó einatt viðvarandi úrræði sem felur í sér dagleg verkefni utan heimilis og þar með einnig félagsskap og tilbreytingu.

  Hæfing fer einkum fram í formi léttra vinnuverkefna, ADL þjálfunar (athafnir daglegs lífs) og félagsþjálfunar. Ekki eru að jafnaði greidd laun í hæfingu en eðlilegt er að þegar verkefni skila arði sé hann greiddur út til þeirra sem vinna að þeim.

  Á höfuðborgarsvæðinu er starfræktur um tugur hæfingarstöðva þar sem um 170 manns njóta þjálfunar. Flestir dvelja þar 4-6 klst. á dag. Til loka árs 2010 var starfsemin einkum á höndum ríkisins en síðan þá í umsjá sveitarfélaganna sem þær eru staðsettar í og sjálfseignarstofnana að hluta. Gert er ráð fyrir að þessir aðilar, þeirra á meðal Mosfellsbær, hafi með sér samvinnu um þau rými sem þar er að finna, sem og um faglegt eftirlit.
  STÆÐISKORT HREYFIHAMLAÐA 
  Það eru lögreglustjórar (sýslumenn utan Reykjavíkur) sem gefa út stæðiskort fyrir hreyfihamlaða Umsækjendur þurfa að fylla út umsókn og skila inn ásamt læknisvottorði og ljósmynd (passamynd). Viðkomandi lögreglustjóri leggur síðan mat á umsókn um stæðiskort og gefur út stæðiskortið að uppfylltum skilyrðum reglugerðar um útgáfu stæðiskorta fyirr hreyfihamlaða nr. 369/2000. Eyðublöð er hægt að nálgast á vef lögreglunnar

  P- kort stæðiskort fyrir hreyfihamlaða
  Sýslumenn annast móttöku á umsóknum um P-kort og annast útgáfu þeirra. 

  Nánari upplýsingar á vef þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar.

  SÉRMERKT BÍLASTÆÐI HREYFIHAMLAÐA 
  Upplýsingar um sérmerkt stæði fyrir hreyfihamlaða veitir þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis, sími 411-1500. 

  Sjá meira á heimasíðu Bílastæðasjóðs